اسپرسوساز کافی شاپ

آموزش تمیز کردن آسیاب قهوه

اسپرسا (Espressa) شوینده و پاک کننده حتمی روغن و بقایای قهوه در اسپرسوسازهای اتوماتیک و تمام اتوماتیک
فرموله شده جهت انحلال سریع روغن ها و باقی مانده های قهوه بدون آنکه در قطعات یا خطوط فنی ماشین ماده ای بر جا بگذارد.

اسپرسوساز کافی شاپ

آموزش بک فلاش دستگاه اسپرسوساز

اسپرسا (Espressa) شوینده و پاک کننده حتمی روغن و بقایای قهوه در اسپرسوسازهای اتوماتیک و تمام اتوماتیک
فرموله شده جهت انحلال سریع روغن ها و باقی مانده های قهوه بدون آنکه در قطعات یا خطوط فنی ماشین ماده ای بر جا بگذارد.